Oz 3,2

SYMBOLICZNE ZNACZENIE MAŁŻEŃSTWA OZEASZA
Symbolizm powtórnego przyjęcia żony przez Ozeasza
3 2 Nabyłem ją za piętnaście [syklów] srebrnych, za chomer i letek jęczmienia.


Zobacz rozdział