Oz 4,10

GRZECHY I KARA ZA NIE
Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela
4 10 Jeść będą, lecz się nie nasycą, będą uprawiać nierząd*, lecz nie wzrosną w liczbę, bo opuścili Pana, by uprawiać


Przypisy

4,10 - Nierząd oznacza tu niewierność względem Boga (por. Oz 2,14; Oz 4,18; Oz 9,1).

Zobacz rozdział