Oz 4,16

GRZECHY I KARA ZA NIE
Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela
4 16 Izrael oporny jak krowa narowista - jakże go Pan paść może niby jagnię na rozległej niwie?


Zobacz rozdział