Oz 6,2

GRZECHY I KARA ZA NIE
Pozorne nawrócenie narodu
6 2 Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności.


Zobacz rozdział