Oz 11,11

GRZECHY I KARA ZA NIE
Nastąpi powrót z niewoli
11 11 jak ptactwo przylecą z Egiptu, i z asyryjskiej ziemi jak gołębie; sprawię, że wrócą do swoich siedzib - wyrocznia Pana.


Zobacz rozdział