Oz 13,4

GRZECHY I KARA ZA NIE
Ukarana niewdzięczność
13 4 «A to Ja jestem Pan, Bóg twój od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy.


Zobacz rozdział