Oz 4,11

GRZECHY I KARA ZA NIE
Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela
4 11 nierząd*. Wino i moszcz odbierają rozum.


Przypisy

4,11 - Połączenie wg LXX. Inni: "bo przestali zważać na Pana. 11 Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum".

Zobacz rozdział