Oz 4,6

GRZECHY I KARA ZA NIE
Skarga przeciw kapłanom
4 6 Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich.


Zobacz rozdział