Oz 5,13

GRZECHY I KARA ZA NIE
Przymierze z obcymi nie przyniesie ratunku
5 13 Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pospieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla*, lecz on was nie może uleczyć ani uwolnić od rany.


Przypisy

5,13 - Tekst popr.; hebr.: "króla Jareba". Por. 2 Krl 15,19; 2 Krl 16,7nn.

Zobacz rozdział