Oz 6,11

GRZECHY I KARA ZA NIE
Dawne i obecne przewinienia
6 11 * <Dla ciebie, Judo, również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienię,


Przypisy

6,11 - (Oz 6,11-7,1) - Wiersz dołączony później.

Zobacz rozdział