Prolog Est 1a

Prolog: Sen i spisek
1 1a W drugim roku panowania wielkiego króla Artakserksesa*, pierwszego Nisan, miał sen* Mardocheusz*, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia Beniamina,


Przypisy

1,1a- "Artakserkses" - błąd przepisywacza, powinno być: Kserkses I (485-465); Ezd 4,6 oraz komentarz do Est 1,1. "Sen" Mardocheusza posiada charakter prorocki, wyjaśnia go Est 10,3a-3k. "Mardocheusz", imię babilońskie, tekst hebr. ma Mordokai = "Należący do boga Marduka".

Zobacz rozdział