Prz 3,5-6

OGÓLNE NAPOMNIENIA MĄDROŚCI
Trzymaj się Boga!
Ufność w Bogu
3 5 Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, 6 myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.


Zobacz rozdział