Ps 140[139],4

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 140(139)*
Przeciw podstępnym wrogom
4 Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami*.Przypisy

140,1 - Ps 140 Indywidualna lamentacja zbliżona do Ps 64[63].
140,4 - Por. Ps 10,7 [= Ps 9,28]; Ps 58[57],5; św. Paweł przytacza ten wiersz w wiązance tekstów starotestamentalnych w Rz 3,13.