Ps 16[15],5

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 16(15)*
Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci
5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego*:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Przypisy

16,1 - Ps 16 Pieśń ufności o motywach hymnodycznych, pochodzenia lewickiego.
16,5 - Wyrażenia zaczerpnięte z opisu podziału ziemi (por. Joz 14,4; Lb 18,21) i połączone z kultowo-sakralnym obrazem picia kielicha. W tym kontekście kielich oznacza tyle, co "los, decyzja" (por. Ps 11[10],6).