Ps 44[43],15

KSIĘGA DRUGA
PSALM 44(43)*
Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela
15 Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan,
ludy potrząsają głową nad nami.Przypisy

44,1 - Ps 44 Lamentacja zbiorowa w chwili ucisku narodu izraelskiego.