Ps 44[43],23

KSIĘGA DRUGA
PSALM 44(43)*
Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela
23 Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują,
mają nas za owce na rzeź przeznaczone*.Przypisy

44,1 - Ps 44 Lamentacja zbiorowa w chwili ucisku narodu izraelskiego.
44,23 - Cyt. w Rz 8,36.