Ps 75

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 75(74)*
Bóg sądzi świat
1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz...»*. Psalm. Asafowy. Pieśń.
2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

3 «Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.
4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary*.
5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!"
a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"
6 Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale*.
7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,
8 lecz Bóg jedynie jest sędzią -
tego zniża, tamtego podnosi*.
9 Bo w ręku Pana jest kielich,
który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi»*.
10 Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
11 I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.Przypisy

75,1 - Ps 75 Zbiorowa pieśń dziękczynna, skupiająca także inne motywy: wyrocznię Pana (w. 3-4), napomnienie typu prorockiego (w. 5-6).
75,1 - Por. przypis do Ps 46[45],1.
75,4 - Zob. Ps 18[17],8; Hi 9,6; Iz 24,18. Nawet gdyby zachwiały się wszelkie ustalone prawa świata, Bóg, ich twórca, będzie stał na straży porządku moralnego i sądził sprawiedliwie.
75,6 - Tj. przeciw Bogu (por. Ps 73[72],9-12).
75,8 - Por. Mt 23,12.
75,9 - Znany obraz prorocki "gniewu" Pańskiego: por. np. Iz 51,17; Jr 25,15-29; Ez 23,31-34; Ab 16; Za 12,2; Ap 14,10.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Internetowa Liturgia Godzin

Internetowa Liturgia Godzin