Ps 21,7

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 21(20)*
Dziękczynienie i modlitwa za króla
7 Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
Przypisy

21,1 - Ps 21 Pokrewny poprzedniemu psalm królewski, zawierający dziękczynienie i zapowiedź zbawczą połączoną z prośbą Psalmisty.