Ps 84,6-7

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 84(83)*
Szczęście mieszkańca świątyni
6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu*.
7 Przechodząc doliną Baka*,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.Przypisy

84,1 - Ps 84 Hymn wysławiający wspaniałość Syjonu, pokrewny Ps 46[45], Ps 48[47] i Ps 76[75], śpiewany może przez pielgrzymów, zwłaszcza udających się na Święto Namiotów.
84,6 - Tekst poprawiony; hebr.: "drogi pielgrzymów".
84,7 - Położenie doliny Baka ("łez" lub "płaczu") bliżej nieznane; może chodzi o określenie symboliczne.