Pwt 1,28

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bunt ludu*
1 28 Gdzież pójdziemy? Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc: Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba. Widzieliśmy tam nawet synów Anaka».


Przypisy

1,26 - Por. Lb 14.

Zobacz rozdział