Pwt 12,9

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Miejsce kultu*
12 9 bo jeszcze nie przyszliście teraz do miejsca stałego pobytu, do własności, którą wam daje Pan, Bóg wasz.


Przypisy

12,2 - O centralizacji kultu por. 2 Krl 18,4.22; 2 Krn 31,1; Oz 4,13-18; Am 4,4n.

Zobacz rozdział