Pwt 17,6

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Nadużycia w zakresie kultu
17 6 Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka.


Zobacz rozdział