Pwt 18,10

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Kulty potępione
18 10 Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień* swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;


Przypisy

18,10 - Zob. Kpł 18,21.

Zobacz rozdział