Pwt 33,27

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 27 Zwycięzcą jest Bóg odwieczny. Zniża swą broń* - On od wieków, by odpędzić wroga przed tobą; to On woła: Wyniszcz!


Przypisy

33,27 - Tzn. udziela pomocy.

Zobacz rozdział