Pwt 28,8

MOWY KOŃCOWE
Błogosławieństwo za wierność
28 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój.


Zobacz rozdział