Pwt 22,10

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Różne przepisy
22 10 Nie będziesz orał razem wołem i osłem*.


Przypisy

22,10 - Do pracy podobnej używa się zwierząt o równiej sile.

Zobacz rozdział