Pwt 19,18n.21

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Świadkowie
19 18 Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi - jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył brata swego - 19 uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, 21 Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę*.


Przypisy

19,21 - Prawo odwetu było stosowane jako norma prawa karnego (por. Wj 21,23-25; Kpł 24,17-21).

Zobacz rozdział