Pwt 2,4n.8

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Nie grozić Edomitom!
2 4 Lecz daj polecenie ludowi: Przejdziecie* przez posiadłość braci waszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze. Oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo. 5 Nie zaczepiajcie ich, gdyż nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi dałem na własność góry Seir*.
Nie napadać na Moabitów!
8 Odeszliśmy więc od braci naszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze, przez Arabę, Elat i Esjon-Geber*. Zawróciliśmy i wyruszyliśmy w kierunku pustyni Moabu.


Przypisy

2,4 - Por. Lb 20,14-21.
2,5 - Por. Rdz 36,8. Edomici byli jego potomkami.
2,8 - Por. Lb 20,14-21.

Zobacz rozdział