Pwt 20,10n

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Zdobywanie miast*
20 10 Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, [najpierw] ofiarujesz mu pokój, 11 a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.


Przypisy

20,10 - Tego rodzaju prawo wojenne stosowały wszystkie ówczesne ludy.

Zobacz rozdział