Pwt 22,29

KODEKS DEUTERONOMICZNY
W trosce o świętość małżeństwa
22 29 odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.


Zobacz rozdział