Pwt 7,9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Wybranie - dowodem umiłowania Bożego
7 9 Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw,


Zobacz rozdział