Pwt 4,2

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Zachowanie przykazań - mądrością
4 2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.


Zobacz rozdział