Pwt 25,4

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Chłosta. Dobroć dla zwierząt
25 4 Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu*.


Przypisy

25,4 - Por. 1 Kor 9,9; 1 Tm 5,18.

Zobacz rozdział