Pwt 28,30

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa za występki
28 30 Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie; zbudujesz dom, a nie będziesz w nim mieszkał; zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców.


Zobacz rozdział