Pwt 28,68

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa za występki
28 68 Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu*, o którym ci powiedziałem: «Nie będziesz go już oglądać». A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.


Przypisy

28,68 - Tzn. sprzedadzą ich tam Fenicjanie, znani z handlu niewolnikami.

Zobacz rozdział