Pwt 29,10

MOWY KOŃCOWE
Wierność wobec przymierza
29 10 wasze dzieci i żony, i obcy, który przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę.


Zobacz rozdział