Pwt 3,26

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Zarządzenia Mojżesza
3 26 Lecz przez was* rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie: «Dość, nie mów Mi o tym więcej!


Przypisy

3,26 - Chodzi o brak ufności w Boga (por. Lb 20,6-13).

Zobacz rozdział