Pwt 32,39c

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 32,39c
OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Hymn Mojżesza*
Bóg ocali swój lud
32 39 Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia*.


Przypisy

32,1 - Pieśń ułożona jest wg schematu sądu Bożego nad narodem. Jest to podstawa nauki proroków. Filologia każe pochodzenie jej datować na wieki XI - VIII przed Chr.
32,39 - Por. 1 Sm 2,6nn; 2 Krl 5,7; Hi 5,18; Iz 46,9.

Zobacz rozdział