Pwt 32,51

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Zapowiedź śmierci Mojżesza
32 51 Ponieważ nie byliście mi wierni między Izraelitami przy wodach Meriba pod Kadesz, na pustyni Sin, nie objawiliście mej świętości wśród Izraelitów,


Zobacz rozdział