Pwt 33,3n

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 3 On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci* są w Jego* ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. 4 Mojżesz dał nam Prawo - dziedzictwo społeczności Jakuba.


Przypisy

33,3 - "Święci" - odnosi się do Izraelitów jako wybranych do służby Bożej; "Jego" - popr. wg przekł. staroż.; hebr.: "w twoim ręku".

Zobacz rozdział