Pwt 33,8

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 8 Do Lewiego powiedział: Twoje tummim i urim są dla oddanego ci męża, wypróbowałeś* go w Massa, spierałeś się z nim u wód Meriba.


Przypisy

33,8 - Por. Lb 20,1-13.

Zobacz rozdział