Pwt 6,16

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Miłość Boga
6 16 Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa*.


Przypisy

6,16 - Por. Wj 17,7; Lb 20,2-13.

Zobacz rozdział