Pwt 7,22

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Potęga Boga
7 22 Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie*.


Przypisy

7,22 - Por. 2 Krl 17,25.

Zobacz rozdział