Pwt 7,6

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Izrael - narodem wybranym
7 6 Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.


Zobacz rozdział