Pwt 9,19

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bałwochwalstwo na Synaju
9 19 Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem.


Zobacz rozdział