Pwt 7,16

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Wybranie - dowodem umiłowania Bożego
7 16 Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.


Zobacz rozdział