Pwt 20,5-8

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Wojna
20 5 * Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi: «Kto z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo mógłby zginąć na wojnie, i kto inny by go poświęcił. 6 Kto z was zasadził winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by zebrał jej owoce. 7 Kto żonę poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie». 8 Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu: «Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak jego».


Przypisy

20,5 - (Pwt 20,5-7) - Dom, pole, rodzina były własnością Boga; dopełnienie obowiązku względem nich uchodziło, podobnie jak wojna, za obowiązek religijny. Mogło też działać uzasadnienie psychologiczne - wyłączenie niepewnych wojowników (jak w w. 8), bo i tak zwycięstwo pochodzi od Boga (por. Sdz 7,1-8).

Zobacz rozdział