Pwt 30,14

MOWY KOŃCOWE
Powrót z niewoli
30 14 Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić*.


Przypisy

30,14 - Por. Rz 10,6nn.

Zobacz rozdział