Pwt 33,25

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 25 Twe zawory* z żelaza i brązu, jak dni twoje moc twoja trwała.


Przypisy

33,25 - Aser ma niezdobyte twierdze.

Zobacz rozdział