Pwt 32,18b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 32,18b
OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Hymn Mojżesza*
Wina Izraela
32 18 Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził.


Przypisy

32,1 - Pieśń ułożona jest wg schematu sądu Bożego nad narodem. Jest to podstawa nauki proroków. Filologia każe pochodzenie jej datować na wieki XI - VIII przed Chr.

Zobacz rozdział